Ik kan mijn rijexamen niet rijden

Een rijexamen kan na 24 uur vanaf het moment van reserveren niet meer gewijzigd worden. Het CBR hanteert zeer strikte eisen met betrekking tot je rijexamen en het verplaatsen of eventueel annuleren van een rijexamen. Neem zo spoedig mogelijk contact met ons als je door ziekte, school of iets anders niet naar je rijexamen kan gaan.

Wat zijn de voorwaarden van het CBR

• Een medische reden. Je moet een bewijsstuk meesturen, bijvoorbeeld een kopie van de doktersverklaring of de ziekenhuisopname.
• Bij het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, als het examen viel in de periode beginnend bij de overlijdensdag tot en met de begrafenis c.q. crematie. Bij het overlijden van zwager of schoonzus, grootouder of kleinkind, als het examen is gepland op de dag van overlijden of op de dag van de begrafenis of crematie. Je moet een bewijsstuk meesturen, bijvoorbeeld een kopie van de overlijdensadvertentie of rouwkaart.
• Je wordt als militair op korte termijn gedetacheerd. Je moet een bewijsstuk meesturen, bijvoorbeeld een kopie van uw oproep voor detachering of een verklaring van uw commandant.
• Bij de geboorte van je kind op de dag vóór het examen of de dag van het examen. Je moet een bewijsstuk meesturen, bijvoorbeeld een kopie van het geboortekaartje.

Wat vergoedt het CBR?

Het CBR vergoedt alleen het examengeld met aftrek van administratiekosten en de kosten je rijschool.